Регионални новини: София | Пловдив | Варна | Бургас | Русе | Благоевград
14 Ноември в 14:27 | Източник: Cross.bg
Оценка: 0/5 (0) |0
НСИ: С 12,7% намалява инвестиционната активност
AКРОСС/ Инвестиционната бизнес анкета[1] на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2018 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017 година.
Според основните производствени групировки[2] най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (42.9%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (21.7%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18.7%) (фиг. 1 от приложението).
По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8.7% спрямо 2018 г., като около 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки отново производството на стоки за междинно потребление формира най-голям относителен дял - 39.4%. След него се подреждат енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29.3 и 16.5% (фиг. 2 от приложението).
По направление на инвестициите през 2019 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 33.3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 31
Към пълния текст на новината тук
Оценете новината: 0/5
Коментари
Няма добавени коментари - бъдете първи!
Оставете коментар
Ако имате регистрация, моля влезте
въведете потребителско име:
въведете email:
въведете парола: въведете коментар: въведете показания код:
забравена парола?